Skip to main content

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website van Interieurtijger, gevestigd te banninkstraat 13, Hengelo Gelderland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74079395.

1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

1.1. Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je onze website bezoekt, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van onze diensten. Dit kan onder meer je naam, contactgegevens, en andere informatie zijn.

1.2. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op je vragen en verzoeken.
  • Om je te voorzien van onze diensten, inclusief interieuradvies en -ontwerp.
  • Om administratieve en wettelijke verplichtingen na te komen.

2. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

2.1. We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang.

3. Delen van Persoonlijke Gegevens

3.1. We delen je persoonlijke gegevens alleen met derden als dit nodig is om onze diensten te verlenen of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

4. Cookies

4.1. Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen beheren via je webbrowser.

5. Bewaartermijn van Gegevens

5.1. We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. Jouw Rechten

6.1. Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, ze te corrigeren, te verwijderen of te beperken, en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Neem contact met ons op via info@interieurtijger.nl om deze rechten uit te oefenen.

7. Contactgegevens

7.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@interieurtijger.nl.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

8.1. We kunnen deze Privacyverklaring bijwerken om veranderingen in onze praktijken weer te geven. We raden je aan om regelmatig te controleren op updates.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2-10-23.